Site menu
Catalog categories
Мои статьи [4]
Capitolul 1
Main » Articles » Мои статьи

Club Debate

Club Debate


Moţiunea: Lumea ar trebui să elaboreze planuri de stopare a procesului de încălzire globală

PRO

CONTRA

SCOP: Un viitor asigurat pentru Terra

Scop: Soluţionarea problemelor reale ale populaţiei

Motto: Unindu-ne forţele, devenim o putereA - I. Gândeşte global, acţionează local.

 • problema încălzirii globale este acută pentru viitorul Terrei şi toate guvernele statelor ar trebui să planifice acţiuni de stopare a acestui proces;

 • politica statului - prioritară în stoparea procesului de încălzire globală (educaţie, investiţii, atragerea capitalului străin, programe naţionale);

 • activizarea comnunităţii mici – consolidarea naţiunii, consolidarea APL – consolidarea statului – consolidarea relaţiilor între state. Sunt necesare acţiuni planificate în comunitate: Fiecare organizaţie trebuie să planifice cheltuieli pentru soluţionarea problemei schimbării de clmă.

 • nepermiterea arderii frunzelor şi miriştii;

 • fiecare cetăţean ar trebui să se implice activ în realizarea proiectelor naţionale şi internaţionale;


A – 2. Control/monitorizarea strictă din partea organismelor internaţionale pentru respectarea legilor, pentru a nu permite fraude.


A - 3. Necesitatea unor investiţii mari şi de durată din partea marilor puteri sub egida ONU şi altor organisme internaţionale

 • sunt necesare mai multe acţiuni globale: o zi fără automobil, promovarea unui mod sănătos de viaţă; încurajarea cetăţenilor de a merge cu bicicleta, limitarea tăierii pădurilor tropicale şi din Siberia, Canada etc.

 • încălzirea globală – un pericol ce poate fi prevenit


A – 4. Colaborarea statului cu societatea civilă şi statele străine – realizarea proiectelor comune regionale.

 • oamenii de ştiinţă au ajuns la un consens: schimbarea climei se datorează în principal activităţilor desfăşurate de om.


Moto: Nu încerca să schimbi lumea. Schimbă-te pe tine şi lumea se schimbă de la sine. Şri-Cin-Moi

Dacă copii s-ar uni, ei ar fi mult mai puternici decât toate guvernele. N. Mandela.


A - I. Implementarea principiilor democraţiei în stat (cetăţeanul ar trebui să aibă condiţii de dezvoltare a personalităţii lor.

 • ridicarea culturii omului prin conştientizarea esenţei lui;

 • mai mulţi cetăţeni cu o cultură înaltă – mai puţine probleme locale, deci şi globale);

 • asigurarea interesului personal şi a celor apropiaţi prin consolidarea familiilor. (familia – loc important de educaţie a cetăţenilor);

 • dezvoltarea economiei va determina recurgerea la tehnologii nepoluante punându-se accent, în primul rând, pe un stil de viaţă sănătos al populaţiei.

 • consolidarea responsabilităţii personale, deoarece statele sunt birocratice şi corupte;

 • oamenii sunt diferiţi, precum şi popoarele sau statele în soluţionarea unor probleme globale.

A – 2. În jurul problemelor globale – spălare de bani la nivel mondial.

Problemele globale sunt inventate de guvernele marilor puteri pentru a distrage atenţia cetăţenilor de la problemele lor (salarii, condiţii de muncă etc.);


A – 3. În Univers au loc transformări, care duc la schimbările de climă şi ele nu sunt în puterea omului (au mai fost schimbări de climă în istorie – perioada glaciară, stingerea Soarelui, mişcările corpurilor cosmice etc.);


A – 4. O problemă poate fi soluţionată dacă vor fi soluţionată şi alte probleme globale (sărăciei, analfabetismului, ecologiei, păcii, corupţiei, terorismului etc.).

Oamenii sunt orientaţi spre câştig/(producere, dar soluţionarea problemei schimbării de climă cere doar consum.

Note: Echipele de dezbateri au dreptul sa structureze liber cazul după, analizând situaţia din lume, din republica şi din localitate. Pot fi folosite planuri deja elaborate, precum şi imagini, desene, studii de caz, filme etc. A se acorda atenţie mai mare statisticii concrete atât la nivel global, cât şi R. Moldova.

Ariile de conflict, atât negatorii, cât şi afirmatorii de atras atenţie valorii educative a soluţionării problemelor globale, în special a schimbării de climă, de găsit soluţii comune şi conlucrare între stat şi sectorul privat, de respectat legile şi normele etice.

Tipuri de întrebări pentru cross-examinasion:

 1. Ce semnifică o schimbare?

 2. Ce semnifică o schimbare a climei?

 3. Cine trebuie să fie responsabil de apariţia problemei încălzirii globale?

 4. Cum poate fi elaborat un plan eficient la nivel global?

 5. De ce până acum nu a fost posibil implementarea unui plan global;

 6. Care sunt elementele unui plan global?

 7. Cum poate fi stopat un proces global?

 8. Ce sa realizat concret în Republica Moldova în stoparea procesului de încălzire globală?

 9. Ce a realizat familia, tu personal în soluţionarea aceste probleme?

 10. Care sunt alte probleme globale ale omenirii?

 11. Cum poate fi controlat realizarea unui buget a planului global?


Schimbări de climă:

 • Oamenii de ştiinţă consideră că prin emanaţiile de dioxid de carbon şi de alte gaze degajate în aer ia naştere efectul de seră.

 • Efectul de seră reprezintă încălzirea atmosferei ce rezultă din degajarea acestor gaze cu efect de seră.

 • Majoritatea oamenilor de ştiinţă care urmăresc în timp evoluţia climei globale cred că temperatura medie a Pământului va creşte cu cel puţin 2°C până în 2050.

 • Efectul de seră datorat activităţilor desfăşurate de om nu este un lucru dezirabil оntrucвt оncălzeşte Pămвntul prea mult şi prea repede.

 • Energia solară pătrunde însă energia infraroşie nu mai poate părăsi incinta.

 • Sunt mai multe modalităţi prin care oamenii accelerează schimbarea temperaturii pe glob, dar cele mai importante sunt: arderea combustibililor cu degajare de gaze cu efect de seră în atmosferă şi despăduririle – tăierea arborilor cu rol în absorbţia de dioxid de carbon.

 • După revoluţia industrială, nivelul de dioxid de carbon era de 280 ppm (parts per milion), în secolul XIX оncepe să crească, ajungându-se la 300 ppm în 1910. Nivelul de astăzi este de 380 ppm. Dioxidul de carbon este cel mai important gaz degajat în urma activităţilor umane. Astfel, dacă cantitatea de dioxid de sulf din atmosferă este de ordinul milioanelor de tone, cea de dioxid de carbon este de ordinul bilioanelor de tone.

 • Populaţia planetei creşte cu 236.000 de indivizi zilnic şi aproape 86 milioane anual. În 1999, populaţia planetei a depăşit 6 miliarde de indivizi, fiecare făcându-se responsabil pentru degajările de gaze poluante оn atmosferă. Nu numai creşterea populaţiei planetei afectează clima ci şi stilul acesteia de viaţă. Statele industrializate sunt responsabile pentru circa 58% din emisiile de dioxid de carbon.

 • Cu mai puţin de 5% din populaţia planetei, SUA sunt răspunzătoare pentru aproximativ 25% din emisiile de dioxid de carbon. Statele în curs de dezvoltare contribuie cu restul de 42%: 19% din cauza arderii combustibililor şi 23% din cauza despăduririlor. Arderea pădurilor tropicale degajă cantităţi imense de gaze cu efect de seră: dioxid de carbon, metan, ozon şi oxid de azot. Se estimează că despăduririle contribuie cu 25-30% din cantitatea anuală de dioxid de carbon.

 • De câţiva ani, lumea întreagă se confruntă cu fenomene naturale scăpate de sub control: tornade iscate din senin, ploi abundente care produc inundaţii catastrofale, secetă, eroziune crescută a solului, temperaturi neobişnuit de mari sau de mici. Unul din motive este fenomenul încălzirii planetei.

 • Temperatura pe Pământ este rezultatul unui echilibru între energia provenită de la soare si cea reflectată în spaţiu de atmosferă. Compoziţia atmosferei este de 78% nitrogen, 21% oxigen, 1% alte gaze. În acel 1% intră toate gazele cu efect de seră precum vapori de apă, dioxid de carbon, ozon, metan, oxid azotos. Cantităţile in care există aceste gaze sunt critice pentru păstrarea echilibrului. În ultimii 1000 de ani Pământul s-a încălzit mai repede decât în orice altă perioadă. Intergovenrmental Panel în Climate Change a raportat în 2001 o creştere a temperaturii pe glob cu 0.6 °C şi a nivelului mării de 20 cm în timpul secolului XX. Acelaşi raport prognozează pentru anul 2100 o creştere de 1.4 °C - 5.8 °C a temperaturilor şi cu 20 cm - 88 cm a nivelului mării. Simţim deja efectele acestui fenomen: scăderea capacităţii de prezicere a vremii.

                                   

Acordul de la Kyoto

   Fiecare ţară prezentă în Anexa I a acordului a fost de acord să limiteze emisiile la valorile specificate în protocol. Există ţări care în prezent nu ating acele valori. Diferenţa poate fi vândută altor state care depăşesc cota. De exemplu, în 18 aprilie 2001, Olanda a cumpărat 4 megatone de dioxid de carbon în emisii de la Polonia, România şi Republica Cehă.
   Moldova este ţara din Anexa I care s-a angajat să ratifice tratatul în martie 2001 prin Legea Nr. 3/2001. Ţara noastră s-a angajat să reducă cu 8% emisiile de gaze cu efect de seră faţă de anul de referinţă 1989. Una din acţiunile practice în vederea reducerii emisiilor este proiectul de înnoire a parcului auto prin reciclarea maşinilor vechi şi oferirea de ajutor financiar la cumpărarea unui autoturism nou conform cu standarde EURO de mediu mai înalte.


Category: Мои статьи | Added by: greenearth (02.12.2008) | Author: Dana
Views: 4758 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Login form
Search
Site friends